Wereldwijd meer dan 50 miljoen mensen met dementie – dit aantal stijgt elk jaar met 10 miljoen.Elke 3 seconden komt er een persoon met dementie bij – elke minuut een nieuwe Alzheimerpatiënt.
De ziekte van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende vorm van dementie.
België telt 200.000 personen met dementie – waaronder 140.000 Alzheimerpatiënten.

Stichting Alzheimer Onderzoek steunt, met uw financiële hulp, reeds sinds 1995 het broodnodige Alzheimeronderzoek aan Belgische universiteiten. Samen stoppen wij Alzheimer voorgoed !

Alzheimer nieuws

Dankzij u financiert Stichting Alzheimer Onderzoek in 2021 opnieuw 17 onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van € 3.200.000.

We financieren dit jaar 17 projecten van onderzoekers, projecten die door de reviewers uit binnen-en buitenland allen als excellent werden bestempeld.

Lees meer

Steun met geld en doe belastingsvoordeel

  • door een éénmalige gift
  • door een regelmatige gift via een domiciliëringsopdracht
  • door een donatie ter nagedachtenis van een dierbare
  • door een donatie ter gelegenheid van een jubileum, feest, …
  • door de schenking van een belangrijk bedrag via een notaris
  • door de stichting op te nemen in uw testament
  • door het opstellen van een duo-legaat ten voordele van de stichting
Ik wil doneren Lees meer

Steun ons als bedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Steun ons met uw bedrijf in onze strijd tegen dementie en Alzheimer! Stichting Alzheimer Onderzoek zet zich in voor een toekomst zonder dementie. De steun van uw bedrijf levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Verschillende bedrijven hebben deze boodschap ondertussen begrepen en willen iets terugdoen voor de samenleving, nl. mee met ons werken aan een maatschappij zonder Alzheimer.

Lees meer

Een fietsreis voor het onderzoek naar Alzheimer

Op zondag 12 juli begon Wim Annaert aan een tweeweekse fietsvakantie en geldinzamelingsactie in Bretagne, Frankrijk. Voor elke kilometer die hij fietste, beloofde hij € 1 te doneren aan SAO,Nu is hij terug en het resultaat is : 967 KM !

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. 

 

Lees meer

Champagne voor het goede doel

Na de succesvolle opbrengsten van de afgelopen 5 jaar (€15000) van de champagneflessen ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek, brengen wij dit jaar opnieuw champagneflessen uit met een genummerde capsule. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de Stichting Alzheimer Onderzoek!
Dank aan Pieter Andries.

 

 

 

Lees meer

Run for AD - Hilde Vanlook - 10 triatlons in 2 maanden

Hilde Vanlook, de zus van Lutgarde Vanlook die 220 km liep voor de Stichting Alzheimer Onderzoek gaat nu voor een zeer grote sportieve uitdaging, 10 triatlons in 2 maanden tijd:  40km zwemmen, 1800 km fietsen en 420 km lopen.

 

Lees meer

Organiseer een actie

Grote of kleine initiatieven, iedereen kan in actie komen voor Stichting Alzheimer Onderzoek, waarvoor oprechte dank!
Kies voor een actie die best bij u past en maak er een onvergetelijk evenement van! Wij helpen u graag op weg: Sportwedstrijd, benefietconcert, verkopen van zelfgemaakte producten, cupcakes of muffins of wafels of pannenkoeken bakken , auto’s wassen, wandelingen organiseren, enz….
Voor al uw initiatieven hebben wij een speciaal rekeningnummer geopend: BE83 0017 5620 5915
Bedankt en veel succes !

 

 

 

 

 

Lees meer

Run for AD- Lutgarde Vanlook

We waren op school een sponsorloop aan het organiseren voor het goede doel maar door Corona kon dat niet doorgaan. Alleen lopen in het bos kon nog wel en toen ik hoorde van de gesponsorde fietstocht van prof. Wim Annaert, dacht ik, dan kan ik wel een sponsorloop op mijn eentje doen.

 

Lees meer

Actuele informatie over het coronavirus

Gelet op de uitzonderlijke situatie heeft Stichting Alzheimer Onderzoek alle nodige stappen ondernomen om haar activiteiten te kunnen verder zetten.
U kan ons zoals altijd telefonisch blijven bereiken op 02/424.02.04 of via e-mail : info@stopalzheimer.be
Onze gedachten en steun gaan ook uit naar mensen met dementie, naar alle Alzheimerpatiënten, al dan niet opgenomen in een woonzorgcentra. Ook wensen wij onze steun en dank te betuigen aan alle mantelzorgers en verplegend personeel.

Wij wensen u alvast veel sterkte, moed en goede gezondheid in deze sombere Corona-tijden.

 

Lees meer
Ik hecht zeer veel belang aan de financiering die Stichting Alzheimer Onderzoek geeft aan het wetenschappelijk onderzoek. Het helpt niet alleen de kloof te overbruggen tussen andere financieringsbronnen, maar het voorziet jonge, opkomende onderzoekers met de nodige fondsen voor hun werk. Dat is super!
Prof. Dr. Bart De Strooper VIB/KU Leuven
De financiering van mijn onderzoek door Stichting Alzheimer Onderzoek was een unieke kans om vooruitgang te boeken in dit gebied van onderzoek.
Prof. Laurence Ris UMons
De door de overheid beschikbaar gestelde fondsen volstaan absoluut niet om alle innoverende, beloftevolle onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer te financieren. Daarom is de steun die mijn onderzoeksgroep kreeg van de stichting dan ook meer dan belangrijk geweest. Zonder deze steun was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Prof. Dr. Ilse Dewachter UCL