fbpx

De eerste test van het vaccin UB-311 vertraagt achteruitgang bij mensen met milde vorm van Alzheimer


Onderzoekers in Taiwan zijn er in geslaagd om een vaccin te ontwikkelen tegen de ziekte van Alzheimer, waarvan de eerste resultaten van de Fase 2a test veelbelovend zijn. Het vaccin, UB-311genoemd,  is veilig en 93% van de patiënten maakten antilichamen aan tegen beta-amyloïde eiwitten. Daardoor verminderde de amyloïde eiwitten in de hersenen en vertraagde de cognitieve en functionele achteruitgang. De ophoping van deze eiwitten zorgt voor beschadiging van de zenuwcellen in de hersenen.

De testgroep was echter nog zeer klein, want deze bestond uit 43 patiënten van 60 tot 90 jaar met een milde vorm van Alzheimer. Gedurende 60 weken kregen de 14 patiënten 7 injecties met UB-311, 15 patiënten kregen in die periode 5 injecties met UB-311 en 2 placebo-injecties en de 14 anderen kregen een placebo.

Professor Wim Annaert, voorzitter van onze Wetenschappelijke adviesraad:

“Het betreft een actieve immunisatie, maar deze trial 2a is vooral bedoeld om de tolereerbaarheid voor patiënten te testen over een langere periode van toediening (wat lijkt OK te zijn), alsook een immuunrespons en productie van anti-amyloïde antilichamen (wat voor 93% OK lijkt te zijn). Maar de trial is te beperkt om ook tot significante resultaten te komen met betrekking tot de verlaging van de amyloïde eiwitten en vertraagde achteruitgang van cognitie (ze spreken enkel van niet-significante trends). De test is dus interessant en hoopvol, en ondersteunt verder de amyloïde cascade hypothese die er van uitgaat dat de opeenhoping van amyloïde eiwitten de reden zijn van de achteruitgang van de hersenen. Indien latere trials dit bevestigen met grotere cohorts en significantie, dan zal het belang misschien vooral financieel voordeliger worden voor de patiënt: zelf antilichamen laten opwekken is voordeliger dan grote dosissen antilichamen met regelmaat toe te dienen (zoals nu gebeurt met de medicijnen Lecanemab en Donanemab).”

Het is dus wachten op testen met grotere groepen patiënten om te zien of het vaccin UB-311 daadwerkelijk effectief is.

De details van de test werden gepubliceerd in het tijdschrift eBioMedicine, : “Safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of UB-311 in participants with mild Alzheimer’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2a study.”