fbpx

Hoe doneren als particulier?


Dit kan op verschillende manieren:

Gift
->  Door een gift (via een bankoverschrijving). Voor alle giften van € 40 of erboven ontvangt u een fiscaal attest. Bankrekening voor giften: IBAN BE29 2300 0602 8164 / BIC GEBABEBB of via kredietkaart of bancontact : Ik wil doneren

Regelmatige storting
-> Door een regelmatige storting (via een Europees domiciliëringsformulier). Op deze manier spreidt u uw giften over een gans jaar en zorgt u er tevens voor dat ook het onderzoek regelmatige inkomsten heeft. Voor alle giften van € 40 of erboven (op jaarbasis) ontvangt u een fiscaal attest. Bankrekening voor doorlopende opdrachten of domicilieringen: BE18 2300 0602 8265
Vraag uw domiciliëringsformulier aan op het mailadres: info@stopalzheimer.be of via het telefoonnummer 02/424.02.04

Door een donatie ter nagedachtenis van een dierbare
-> Veel mensen kiezen er vandaag voor om de gebruikelijke bloemen en kransen te vervangen door een gift aan het onderzoek. Op het overlijdensbericht vermelden, het rekeningnummer:
BE93 2300 0602 8467  en een referentie bv: “ter nagedachtenis van naam van de overledene”. Alle donateurs ontvangen nadien een bedankingsbrief en, indien de storting minimum € 40 bedroeg, ook een fiscaal attest.

Door een donatie ter gelegenheid van een jubileum, verjaardagsfeest….
-> Veel mensen kiezen er vandaag voor om geen cadeaus mee te brengen dan wel een storting te vragen voor het onderzoek. BE93 2300 0602 8467. In de mededeling laat u best vermelden “feest voor uw naam”. Na het feest krijgt u van ons een overzicht van alle donateurs. En alle schenkers krijgen nadien een bedankingsbrief, indien hun storting minimum € 40 bedroeg ook een fiscaal attest.

Door de stichting op te nemen in uw testament
-> U kan de stichting aanduiden als legataris in uw testament en daarmee zorgen dat u ook na uw overlijden nog uw steentje bijdraagt aan het onderzoek.
Vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen! Dit wil zeggen dat het goede doel geen erfbelasting meer betaalt. Het bedrag dat u schenkt of nalaat gaat integraal naar het goede doel.