Hoe doneren als bedrijf?


Hoe u als bedrijf uw steentje kunt bijdragen?

 

Dit kan op verschillende manieren:

 

Giften

->           door een éénmalige gift op IBAN BE87 3101 0221 9494 BIC BBRUBEBB of via kredietkaart, bancontact of Paypal door op de ‘donatie’ toest hiernaast rechts op uw scherm te klikken.

->           door een regelmatige gift via een domiciliëringsopdracht. Op eenvoudig verzoek via het contactformulier of via info@stopalzheimer.be zenden wij u graag een domiciliëringsformulier toe.

->           door een donatie ter gelegenheid van een personeelsfeest, pensioenfeest van een medewerker, …

 

Acties

 

->           Cupcake-muffin actie

Dit jaar wordt de maand september reeds voor de 4de maal uitgeroepen tot Cupcake-muffin maand naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag op 21 september. Hierbij proberen we zoveel mogelijk mensen en bedrijven aan te sporen cupcakes en muffins te bakken en te verkopen ten voordele van het alzheimeronderzoek.

->           acties naar aanleiding van de Warmste Week

Ook bedrijven kunnen samen met hun personeel leuke, ludieke acties op touw zetten tijdens de ‘Warmste Week’.

->           acties op eigen initiatief

Stichting Alzheimer Onderzoek ijvert er voor om zoveel mogelijk geld terug te geven aan het alzheimeronderzoek. Dit impliceert dat wij als Stichting met een beperkt budget aan mensen en middelen werken en zelf niet in de mogelijkheid zijn om nationale acties op te starten of te begeleiden. Anderzijds zijn wij steeds bereid om uw lokale acties te ondersteunen. Hoezo? Door uw actie(s) via onze media te verspreiden, u van de nodige informatie, zoals folders en brochures, te voorzien, een toelichting rond dementie te komen geven en verder nog te helpen daar waar nodig.

 

Steun een wetenschappelijk project

Indien u graag steun wilt schenken aan een specifiek wetenschappelijk project, is het steeds mogelijk om bij het uitschrijven van onze oproep naar universiteiten de gift van uw bedrijf aan een beloftevol project mee op te nemen. Dit project draagt dan meteen ook de naam van uw bedrijf en kan meegenomen worden in uw externe communicatie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo kan SAO sinds 2011 op de steun van de Koning Boudewijnstichting rekenen voor het financieren van onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer.

 

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren via info@stopalzheimer.be of via 02/424.02.04!

__________________________________________________________________________________

AFTREKBAARHEID VAN GIFTEN

De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van giften gedaan door uw bedrijf of vennootschap:

– enkel giften in geld komen in aanmerking.

– de gift moet gedaan zijn zonder tegenwaarde of –prestatie.

– de gift moet minimaal 40 EUR bedragen.

– het attest van de erkende instelling mbt de gift moet opgemaakt worden volgens de toepassing van artikel 145**, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

– voldoende belastbare winst hebben binnen het bedrijf of vennootschap. De gift is enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar en mag dus niet overgedragen worden als verlies naar een later boekjaar.

– het totaal van fiscaal aftrekbare giften mag niet meer dan 5% bedragen van het totaal belastbare inkomen van de onderneming.

– absoluut maximum aftrekbaar bedrag is 500.000 EUR.

– de gift is door de onderneming te beschouwen als een liberaliteit die in eerste instantie in de aangifte van de vennootschapsbelasting moet worden opgenomen onder de post ‘verworpen uitgaven’, maar die nadien bij de bepaling van het fiscaal resultaat opnieuw mag worden afgetrokken wanneer de voorwaarden hiervoor voldaan zijn.

 

VERSCHIL TUSSEN MECENAAT EN SPONSORING

MECENAAT
Giften aan of (mede)financiering van maatschappelijke sociale projecten van stichtingen, NGO’s of non-profitorganisaties, zonder een directe return voor de onderneming of het bedrijf.

Ondernemingen die aan mecenaat of filantropie doen binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, tonen aan de samenleving dat zij zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor hun omgeving en de maatschappij.

SPONSORING

Bij sponsoring beoogt een bedrijf zijn omzet te verhogen met reclame of PR-inspanningen. Sponsoring is daardoor een normale marketingkost voor de fiscus. De financiële inbreng is dan ook 100% aftrekbaar.