Acht KU Leuven-onderzoekers ontvangen € 1.250.000 voor alzheimeronderzoek van de Stichting Alzheimer Onderzoek


Joost Martens, Directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek: “Het is duidelijk dat de KU Leuven een vooraanstaande internationale rol speelt in de zoektocht naar een medicijn tegen Alzheimer en andere vormen van dementie. Het doet ons een groot genoegen dat er zoveel jong talent aanwezig is. Hun onderzoeksvoorstellen werden door buitenlandse professoren bijzonder hoog gewaardeerd.”

 

Professor Joost Schymkowitz ontvangt € 250.000 voor zijn onderzoek naar nieuwe moleculen die de groei kunnen afremmen van amyloïde vezels die de cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Professor Wim Annaert krijgt € 250.000 voor zijn onderzoek naar de rol van presenilinen in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.

Professor Dietmar Rudolf Thal ontvangt € 250.000 voor zijn onderzoek of netvliesveranderingen in het oog deel uitmaken van de ziekte van Alzheimer.

Daarnaast ontvingen er maar liefst 5 beloftevolle jonge onderzoekers een pilotbeurs van € 100.000:

Diana Piol: Hoe verzaakt aggregatie van TDP-43/FUS in Fronto-temporale dementie het afsterven van de hersencellen?

Nikolaos Louros: Welke rol spelen “omstaander eiwitten” die verstrikt geraken in de afzettingen van het bèta-amyloïde en tau in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer?

– Arunkumar Tharkeshwar Raghunath: Waarom veroorzaken verlaagde progranuline levels neuronale degeneratie bij frontotemporale dementie?

Araks Martirosyan: Wat is de moleculaire basis van astrocyt-gedreven neurodegeneratieve mechanismen die Alzheimers en Parkinsons dementie veroorzaken?

Roman Praschberger: Hoe reageren gezonde en ongezonde hersenceltypen op pathologische stressoren die dementie veroorzaken en kunnen we zo  beschermende strategieën ontdekken?