fbpx

Officiële uitreikingsplechtigheid van de wetenschappelijke onderzoeksbeurzen 2019


Dankzij jou financiert Stichting Alzheimer Onderzoek 16 onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van € 2.850.000.

Op 26 februari 2020 vond de officiële uitreikingsplechtigheid plaats van de Wetenschappelijke onderzoeksbeurzen 2019 in het Stadhuis van Leuven (Gotische zaal) in aanwezigheid van heel wat Professoren, Onderzoekers, Donateurs.

Welkomwoord door dhr Ridouani, burgemeester van de

stad Leuven

25 jaar Stichting Alzheimer Onderzoek door dhr. Nys,

voorzitter van de Raad van Bestuur

176 gefinancierde onderzoeksprojecten door prof.

Annaert, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad

Uitreiking grants aan de 16 laureaten van 2019
Muzikale omlijsting
Receptie aangeboden door het stadsbestuur van de stad

Leuven