Dementie in België


Dementie is een ziekte die vooral oudere mensen treft. De Qualidem studie door een groep van onderzoekers van Université de Liège en de KU Leuven, schat dat het aantal dementen in België tot 9,3% ligt bij 65-plussers. Bij 85-plussers bedraagt dit 26,4% en bij de 90-plussers 34,8%. Twee op drie patiënten zijn vrouwen.

 
Het aantal ouderen en zeer oude mensen neemt in ons land in de komende decennia aanzienlijk toe. In 2000 telde België 2.249.411 60-plussers of 21,9% van de bevolking. Tot 2050 zal dit stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen (32,5% van de bevolking). De sterkste toename is te verwachten tussen 2010 en 2030.
 
In 2001 bedroeg het aantal dementerende in België 161.000 (9.3% van 1,73 ouderen). Als de prevalentie cijfers voor dementie niet veranderen en genezende behandelingen uitblijven, zal het aantal dementerende 65-plussers oplopen tot 172.000 in 2010, 251.000 in 2030 en 350.000 in 2050.