fbpx

Dementie in België


Dementie is een ziekte die vooral oudere mensen treft. Uit de meeste recente studies blijkt dat het aantal personen met dementie in België gestegen is tot 200.000, waaronder 140.000 Alzheimerpatiënten.
Bij 65-plussers ligt het aantal op bijna 10%, bij 85- plussers bedraagt dit reeds 26% en bij 90-plussers meer dan 35%. Een andere vaststelling is dat 2 op de 3 patiënten vrouwen zijn.

Door de betere gezondheidszorg, gecombineerd met gezonde voeding en levensstijl, neemt het aantal senioren in ons land sterk toe.
De baby-boom-generatie van de jaren 1950-60 zorgt ervoor dat deze bevolkingsgroep nog fors zal blijven groeien tijdens de komende decennia.

In 2000 telde men in België 2,2 miljoen 60 plussers of zo’n 22% van de totale bevolking. Naar het jaar 2050 toe zal deze populatie stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen of zo’n 33% van de bevolking. Bijgevolg zal ook het aantal personen met dementie of Alzheimer exponentieel stijgen. Men verwacht zelfs een tsunami van nieuwe gevallen, want nu al wordt er wereldwijd elke 3 seconden één persoon met dementie bijgeteld, elke minuut komt er een Alzheimerpatiënt bij.

Volgens de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) leven er wereldwijd 47,5 miljoen mensen met dementie, waaronder 32,7 miljoen Alzheimerpatiënten. In Europa tellen wij zo’n 7.35 miljoen patiënten.

Indien we geen afdoend middel vinden om de ziekte van Alzheimer af te remmen zullen deze aantallen tegen 2030 verdubbelen en tegen 2050 zelfs verdrievoudigen.
Maar volgens de experts is dit slechts het topje van de ijsberg, want we nemen alleen in rekening de reeds gediagnosticeerde personen en we houden in de cijfers ook geen rekening met alle personen rond de patiënt (familie, mantelzorgers, professionele hulpverleners).