Geneesmiddelen


Geneesmiddelen

De ziekte van Alzheimer is op termijn onomkeerbaar. De thans beschikbare geneesmiddelen zijn niet in staat de kwaal te genezen maar slagen erin de achteruitgang van de patiënt, vooral in de beginfase, af te remmen.
De toegediende geneesmiddelen zijn nuttig voor de verbetering van gedrags- en cognitieve problemen (moeilijkheid om met de omgeving te leven, om te communiceren, enz.).
Let wel, de geneesmiddelen zijn symptomatisch, zij bestrijden de symptomen en niet de oorzaken.
Bovendien zijn er heel wat bijwerkingen.

De remmers van acetylcholinesterase

Acetylcholine is een neurotransmitter van de hersenen die betrokken is bij de transmissie van berichten naar het centrum van het geheugen, het redeneren en andere denkprocessen.
Acetylcholinesterase is één van de bestanddelen die tussenbeide komen bij de afbraak van acetylcholine na de aflevering van het bericht.
De remmers van acetylcholinesterase (tacrine, donepezil, rivastigmine, galantamine), behorend tot de familie van de cholinergenen, vertragen de activiteit van de acetylcholinesterasen om het acetylcholinepeil, dat erg laag is bij personen die aan de ziekte van Alzheimer lijden, hoog te houden.

De drie voornaamste remmers die worden voorgeschreven zijn:

  • Donepezil (Aricept®), goedgekeurd in 1996;
  • Rivastigmine (Exelon®), goedgekeurd in 2000;
  • Galantamine (Reminyl®), goedgekeurd in 2001 en sinds 2005 in de Verenigde Staten gekend onder de naam Razadyne®.
  • Tacrine (Cognex®), de eerste remmer van cholinesterase, goedgekeurd in 1993, wordt vandaag de dag minder voorgeschreven omwille van de neveneffecten ervan (onder meer mogelijke leverbeschadiging)

Memantine

maakt gebruik van een andere werking, die gericht is op het glutaminestelsel en betrekking heeft op een andere neurotransmitter, namelijk glutamaat, die in te grote hoeveelheden voorkomt bij de patiënten.
Memantine(Ebixa®)mikt op de gematigd ernstige tot ernstige vormen van de ziekte, die tot nu toe altijd verstoken waren van een behandeling, aangezien de cholinergische specialiteiten alleen op de lichte en gematigde vormen gericht zijn.

Slaapmiddelen

Alzheimerpatiënten hebben vaak enorme slaapproblemen omdat ze dag en nacht door elkaar halen. Daarom krijgen ze slaapmiddelen toegediend. Die hebben echter talrijke neveneffecten, zoals de verkorting van de REM-slaap en andere essentiële stadia van de nachtrust.

Neuroleptica

Voor de behandeling van gedragsproblemen, die erg onaangenaam zijn voor de omgeving, worden neuroleptica voorgeschreven die een kalmerend effect hebben.

Antidepressiva

Tegen depressie, die vaak voorkomt bij het begin van de ziekte, worden antidepressiva voorgeschreven.
Om zijn medicijnen in te nemen heeft de patiënt vaak hulp nodig.
Hijzelf kan ze trouwens gemakkelijk vergeten.
Als zijn toestand slechter wordt en hij worstelt met slikproblemen, dan moeten tabletten en capsules verpulverd en vermengd worden met ander voedsel dat gemakkelijker kan worden doorgeslikt.