Onze waarden


ONZE WAARDEN

Door de strenge selectieprocedure belooft Stichting Alzheimer Onderzoek dat zij jaarlijks alleen de beste onderzoeksprojecten financiert.

De stichting besteedt bijzondere aandacht aan de financiering van beloftevolle onderzoek pistes van jonge wetenschappers.

Jaarlijks publiceert de stichting de lijst van de gefinancierde projecten. Deze lijst omvat de naam van de onderzoeker, het onderzoeksinstituut of universiteit, de titel van het project en een foto van de onderzoeker.

De stichting wil al haar donateurs en het grote publiek betrouwbare, nauwkeurige en kwaliteitsvolle manier informeren.

De stichting erkent de democratische waarden en rechtsbeginselen van de Belgische en Europese samenleving.

De stichting erkent de menselijke diversiteit in al haar vormen en maakt geen onderscheid tussen rang noch stand, nationaliteit, etnische afkomst en  taal.

Stichting Alzheimer Onderzoek is een stichting van openbaar nut die volledig zelfstandig opereert los van alle religieuze, filosofische of politieke overwegingen.

Door het aanhouden van een zeer strikt budget en bijzondere aandacht te besteden aan haar kostenstructuur bezit de stichting de machtiging om fiscale attesten af te leveren.
De stichting zorgt zo voor een transparante, duidelijke en verantwoordelijke werking binnen de eigen structuur die voortvloeit uit het stingent toepassen van de regels van goed en deugdelijk bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.