fbpx

Stichting Alzheimer Onderzoek kent 410.000 euro toe aan twee onderzoekers van UCLouvain


Mélissa Page en Nuria Suelves, twee onderzoekers van UCLouvain, hebben een beurs gekregen van Stichting Alzheimer Onderzoek voor hun veelbelovende onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

In België zal één op de vijf mensen, en zelfs één op de drie vrouwen een vorm van dementie ontwikkelen. In 70% van de gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. Door de toenemende vergrijzing zullen in de toekomst 2 miljoen Belgen direct of indirect bij dementie betrokken zijn.

Veroudering is namelijk een bewezen risicofactor voor de ziekte. De ziekte blijft echter mysterieus en veel vragen blijven …

Therapeutische doelwitten betrokken bij cruciale celfuncties

Veroudering is een welbekende risicofactor voor de ziekte van Alzheimer die steeds vaker voorkomt als gevolg van de stijgende levensverwachting van de wereldbevolking. De exacte mechanismen waardoor het verouderingsproces overgaat in een pathogene situatie en neurodegeneratie veroorzaakt, zijn echter nog niet geïdentificeerd. Het is geweten dat verouderde hersencellen veranderingen vertonen in de functie van mitochondriën, de essentiële compartimenten in de cellen die betrokken zijn bij de energieproductie. Het project van Nuria Suelves heeft tot doel te bestuderen hoe een gewijzigde afvoer van disfunctionele mitochondriën (een proces dat bekend staat als mitofagie) de evolutie van de neuropathologie van de ziekte van Alzheimer kan beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek zouden de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een hoogst noodzakelijke behandeling voor de ziekte van Alzheimer door nieuwe therapeutische doelwitten te identificeren die betrokken zijn bij vitale celfuncties. Een zeer nuttige studie dus, die een subsidie van 110.000 euro heeft gekregen van de Stichting Alzheimer Onderzoek.

Mitochondriale doelen kunnen waarschijnlijk progressie voorkomen

Een ander project, geleid door Prof. Mélissa Page van het Leuvense Instituut voor Biomoleculaire Wetenschappen en Technologie UCLouvain, heeft eveneens een subsidie van 300.000 euro ontvangen van de Alzheimer Research Foundation. Het doel van dit onderzoeksproject is na te gaan hoe hersenveroudering de invoer van eiwitten in mitochondriën beïnvloedt en te begrijpen in hoeverre de mitochondriale respons betrokken is bij de progressie van de ziekte van Alzheimer. Dit zou het mogelijk maken de correlaties tussen hersenveroudering en de ziekte van Alzheimer te beoordelen, en mitochondriale doelwitten te identificeren die de evolutie van leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekten zouden kunnen voorkomen.